Stavba roku 2015 se společností HšBeton betonové podlahy

Naše společnost se podílela v roce 2015 na výstavbě biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci u Prahy – Biocev. Tato stavba byla zvolena jako stavba roku 2015 Zlínského kraje v kategorii stavby vzniklé mimo tento kraj.

Několik zajímavých údajů

- betonáž prováděli 2 pracovní čety + 2 izolatéři cca 12 lidí, dále se starají o chod betonářských prací dva technici.
- použitá technika potřebná pro zpracování směsi na přepravu betonu
– Mixokret M 740 DB.
- denní betonáž pracovních čet přibližně 500m2.

Investor zvolil strojně hlazené betonové podlahy od firmy HŠBETON s.r.o. z těchto důvodů:

- výhodnější cena v porovnání s jinými druhy podlah (anhydrit, cemflow)
- již provedené instalace sádrokartonových příček které jsou náchylné na vlhkost (velké množství záměsové vody u samonivelizačních podlah oproti zavlhlým betonovým podlahám)
- jednoduší aplikace vrchních nášlapných vrstev - zkušenosti se stavbami podobného rázu

Stavba roku