Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa) společností HŠBETON s.r.o., IČ: 26087472, se sídlem Grussova 828/10, Praha - Hlubočepy, zapsaná v OR vedením KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13236 (dále jen „Správce“), pro účely uvedené níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to ode dne udělení souhlasu na dobu neurčitou. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména s možností tento souhlas písemně odvolat. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zpracování a zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka na poptávané služby z webových stránek www.hsbeton.cz. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem kontaktován ohledně upřesnění údajů zadaných ve formuláři či zjištění zájmu o danou službu prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem dále zasílány.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.